BIZ

Het industrieterrein in Werkendam moest een BIZ (bedrijven investerings zone) worden, maar hiervoor moest dan wel voldoende draagvlak zijn. Om dit te creëren moest er campagne gevoerd worden. Hiervoor is alles uit de kast getrokken. Flyers, spandoeken, borden en een eenvoudige website. De BIZ is er gekomen.

De website

Een eenvoudige website die belanghebben voorziet van informatie over alle plannen en ontwikkelingen rondom de BIZ.